2016/08/06 - 10:20
راوی فتح بود تا دم مرگ، و بدون تفنگ می جنگید جزء عادات خوب آوینی است، که سلاحش فقط هنر باشد
2016/08/06 - 09:20
شعر قاسم صرافان برای امام رضا(ع)
2016/08/06 - 09:17
شعر وحیده گرجی برای حضرت معصومه (س)
2016/08/03 - 08:38
شعر ولادت حضرت معصومه(س)
2016/08/03 - 08:35
شعر مناجات با امام زمان(عج)