1395/05/16 - 10:20
راوی فتح بود تا دم مرگ، و بدون تفنگ می جنگید جزء عادات خوب آوینی است، که سلاحش فقط هنر باشد
1395/05/16 - 09:20
شعر قاسم صرافان برای امام رضا(ع)
1395/05/16 - 09:17
شعر وحیده گرجی برای حضرت معصومه (س)
1395/05/13 - 08:38
شعر ولادت حضرت معصومه(س)
1395/05/13 - 08:35
شعر مناجات با امام زمان(عج)