صوت كامل بيانات رهبر انقلاب در ديدار اقشار مختلف مردم. ۹۵/۵/۱۱

صوت: 
صوت كامل بيانات رهبر انقلاب در ديدار اقشار مختلف مردم. ۹۵/۵/۱۱
Image CAPTCHA
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.