صوت كامل بيانات رهبرانقلاب در ديدار جمعی از مداحان اهل بيت عليهم السلام.۹۵/۱/۱۱

صوت: 
صوت كامل بيانات رهبرانقلاب در ديدار جمعی از مداحان اهل بيت عليهم السلام.۹۵/۱/۱۱
Image CAPTCHA
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.