مداح اهل بیت شهید جواد رسولی

شهید جواد رسولی از همان کودکی عاشق مسجد و هیئت بود. آخر هم روضه خوان اهل بیت شد. نماز اول وقتش ترک نمی شد. همیشه به خود عطر می زد و خیلی هم خوش تیپ بود.

شهید جواد رسولی از اهالی خیابان غیاثی تهران بود. او در 20شهریور 1344 به دنیا آمد. از همان کودکی عاشق مسجد و هیئت بود. آخر هم روضه خوان اهل بیت شد. نماز اول وقتش ترک نمی شد. همیشه به خود عطر می زد و خیلی هم خوش تیپ بود. از سال 1360 به عضویت سپاه پاسداران شد. تا آنجایی که می شد در اکثر عملیات ها حضور د اشت. همیشه می گفت: تا جنگ هست، جبهه هم هست. تا جبهه هست، منم در جبهه هستم. آخرین سمتش، معاون گردان امام حسن مجتبی(ع) لشکر 10 سید الشهداء بود. تا اینکه در 1 مرداد ماه 1367 در جنگ تن به تن با سربازان رژیم بعثی در منطقه شلمچه به شهادت رسید.