شعر قاسم صرافان برای امام رضا(ع)

شعر قاسم صرافان برای امام رضا(ع)

چون ماهیان برکه‌ام، بی‌تاب ماهم یا رضا ! از عاشقانِ «عاشقی با یک نگاهم» یا رضا !   من خوب می‌دانم بدم اما دوباره آمدم خاکیِ راه مشهدم پس سر به راهم یا رضا !   به به! چه می‌آید به هم ترکیب ما، آخر بر آن صحن سفید مرمرت، خالی سیاهم یا رضا !   وقت نظر بر گنبد و گلدسته‌های عرشیت افتاده با عمامه‌ها از سر کلاهم یا رضا !   تو شرط مستی هستی و هستم ز نیشابوریان در صحن جمهوری اگر «مشروطه‌خواه»م یا رضا !   مشروطه و مشروعه را دادم به دست عاقلان در مجلس مستان تو با پادشاهم یا رضا !   یادم نمی‌آید یکی از دردهای بی حدم شکر خدا پهلوی تو من روبراهم یا رضا !   از ماه زیباتر تویی، از نوح آقا تر تویی با اینکه بدنامم ولی دادی پناهم یا رضا !   من در بهشتم پس قسم ساقی! به سقاخانه‌ات   حتما کشیده دست تو خط بر گناهم یا رضا !   پیش ضریحت پیشتر خیر دو عالم خواستم عمریست من شرمنده‌ی آن اشتباهم یا رضا !   یا ضامن آهو! بگو صیاد آزادم کند تا صحن آزادی شبی باشد پناهم یا رضا !   از آب سقا خانه‌ات یک جرعه نوشیدم ببین «رَستم از این بیت و غزل» من مست مستم یا رضا !