شورای عالی راهبردی قشر

جلسه شورای عالی راهبردی قشر بسیج مداحان استان قم

بسیج مداحان: برگزاری اولین جلسه شورای عالی راهبردی قشر بسیج مداحان استان قم

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،اولین جلسه شورای عالی راهبردی قشر بسیج مداحان استان قم در مجتمع تفریحی غدیر در روستای دستگردشهر کهک با موضوع راهکارهای جذب و شاخصه های انقلابی گری به ریاست مداح اهل بیت حاج عباس حیدر زاده برگزارگردید.